Haettu kohde: Agios Mikri Analipsis


  Kohde : Agios Mikri Analipsis

  Valm.vuosi : 15th c.

  Paikkakunta : Prespa

  Maa : Greece  Kuvat 1-16 yht. 16
  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari

  Agios Mikri Analipsis
  Agios Mikri Analipsis
  Kuva © Johannes Karhusaari